Съобщение- 13.07.2010 г.

2010-07-13

„Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти от ж.к ”Дианабад” в района между ул.  „Н. Габровски”, бул. „Г. М. Димитров” и река Слатинска, че поради извършването на планова реконструкция на топлопреносната мрежа, ще бъде спряна топлата вода за времето от 14 юли 2010 г. до 28 юли 2010 г.
Спирането беше обявено своевременно чрез информация на Интернет страницата на дружеството и в медиите на 30 юни 2010г.

„Топлофикация София”ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД