Съобщение 12.07.2010 г.

2010-07-12

“Топлофикация София” ЕАД - уведомява своите клиенти, че поради авария  на магистрален топлопровод от 09:00 часа на 11 юли е спряно топлоподаването на ж.к „Люлин”, ж.к „Обеля” – 1 и 2 част и ж.к „Надежда”–5част.
Създадена е необходимата организация за отстраняване на аварията и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба “Топлофикация София”