Съобщение 05.07.2010г.

2010-07-05

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите абонати, че поради авариен ремонт на главен топлопровод пред бл. 254 в ж.к. „Надежда - ІІ” и пред бл. 26 в ж.к. „Толстой” е спряно топлоподаването в ж.к. „Надежда - ІІ”- бл. № 256, 257, 258, 261- 266, 252, 271, 272, 270, 270а, 250, 253, 254, 249, 248, 255, Детска ясла № 40, ОДЗ №152, ул. „Митрополит Авкс. Велешки” № 43, 49  и в ж.к. „Толстой” – бл. №53 – 56, 26 – 33, 15 – 18, 1-3, 5, 9, 36, 38, 39, 35, ж.к. „Свобода” – бл. 41, 42, ул. „Рожен”  № 86, 20а, ул. „Гуслари” № 54. Създадена е необходимата организация и ще се работи без прекъсване до възстановяване на топлоснабдяването.
     “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.
   
   
                Пресслужба “Топлофикация  София”ЕАД