Райони и сгради, които ще бъдат без топла вода поради подмяна на топлопроводи, компенсатори и арматура по програмата на "Топлофикация София АД" за 2008г.

2008-08-29

Топлофикационен район “София”
 

   1. Обект: “І-ва градска топломагистрала по ул. “Г. Вашингтон”

      Изпълнител: “Минстрой холдинг”

      Период без топла вода: 15 септември – 24 септември 2008г.

      Спират се 67 бр. абонатни станции в района между бул. “Мария Луиза”, ул. “Пиротска”, бул. “Сливница” и бул. “Христо Ботев”.

   2. Обект: “І- ва градска топломагистрала по ул. “Княз Борис І”

      Изпълнител: “Минстрой холдинг”

      Период без топла вода: 23 септември – 1 октомври 2008г.

      Спират се 187 броя абонатни станции в района между бул.”Витоша”, ул.”Пиротска”, ул.”Солунска” и бул.”Христо Ботев”.

   3. Обект: “ІІ-ра градска топломагистрала по ул.”202”

      Изпълнител: “Минстрой холдинг”

      Период без топла вода: 3 септември – 12 септември 2008г.

      Спират се 36 броя абонатни станции в района между бул.”Мария Луиза”, бул.”Сливница”, ул.”Индустриална” и ул.”Заводска”.

   4. Обект: “ІІІ-та градска топломагистрала по ул.”Три уши”, бул.”Д. Петков” и бул.”Тодор Александров”

      Изпълнител: “Минстрой холдинг”

      Период без топла вода: 7 октомври – 13 октомври 2008г.

      Спират се 14 броя абонатни станции в района между бул.”Константин Величков”, ул.”Инж. Иван Иванов” и бул.”Ал. Стамболийски”.

   5. Обект: “ІІ-ра градска топломагистрала по “Площад на свободата”

      Изпълнител: Топлофикационен район “София”

      Период без топла вода: Два дни през м. септември 2008г.

      Спират се 12 броя абонатни станции в района между ул.”Милин камък”, ул.”Кокиче”, ул.”Синчец” и ул.”Папа Йоан Павел ІІ”.
      
      
      

Топлофикационен район “София-изток”:

   1. Обект: “ІІІ-та искърска топломагистрала по бул.”Цветан Лазаров” и бул.”Асен Йорданов”

      Изпълнител: “Енергоремонт холдинг” АД

      Период без топла вода: 16септември – 6 октомври 2008г.

      Спират се 283 броя абонатни станции в жк “Слатина” и 99 броя абонатни станции в жк “Дружба-1” с адреси: от бл.82 до бл.120, от  бл.125 до бл.128, от бл.190 до бл.192, ОДЗ №13, СОУ 108, Супермаркет, Ел. подстанция, ХИМАТЕХ, ХИМКОМПЛЕКТ-ул.”Асен Йорданов” №14, РОДИА ИНТ-ул.”Асен Йорданов” №12, СИМЕ ЕАД- ул.”Искърско шосе” №12 и ул. Кап. Д. Списаревски”. 

   2. Обект: “Реконструкция на топлопровод в Студентски град до УНСС”

      Изпълнител: “Енергоремонт холдинг” АД

      Период без топла вода: 4 септември – 30 септември 2008г.

      Спират се 2 сгради – ХТМУ-сграда Б и Следдипломна квалификация.

   3. Обект: “Реконструкция на топлопровод в Студентски град до ЛТУ”

      Изпълнител: “Ти Ви Би” ООД

      Период без топла вода: 3 септември – 23 септември 2008г.

      Спират се 3 сгради – ЛТУ, сграда А на ХТМУ и ф-ма “Мусцаки” ООД.

   4. Обект: “Реконструкция на топлопровод в Студентски град до автокъща “Онтарио”

      Изпълнител: Топлофикационен район “София-изток”

      Период без топла вода: 18 август – 6 септември 2008г.

      Спират се 3 сгради – бл.бл.30,31 и 32.

   5. Обект: “Реконструкция на топлопровод по ул.”Атанас Далчев”

      Изпълнител: “Енергоремонт холдинг” АД

      Период без топла вода: 4 септември – 30 септември 2008г.

      Спират се 14 броя сгради на следните адреси:

      Ул.”Атанас Далчев” №№ 6, 7, 10, 11, 15, 17;

      Ул.”Светослав Обретенов” №№ 1, 3;

      Ул.”Антон Чехов” №№ 18, 20;

      Ул.”Чарлз Дарвин” №№ 14А, 14Б;

      Ул.”Димчо Дебелянов” № 1Б;

      Японско посолство.

      6. Обект: “Реконструкция на топлопровод до КАТ – Пътна полиция”

      Изпълнител: “Ти Ви Би” ООД

      Период без топла вода: 7 септември – 26 септември 2008г.

      Спират се следните 20 сгради:

      Национален център по метрология

      ЦТК “София” ООД

      Специализирана следствена служба

      Специализирана следствена служба – нова сграда

      Специализирана следствена служба – стол

      Нацид

      “Монтажи” ЕАД

      Държавна комисия по тържища и борси

      Първа инвестиционна банка

      Първа инвестиционна банка – нова сграда

      Пътна полиция

      “Сектрон” ООД

      КТ “Подкрепа”

      Пътна полиция – прегледи

      “Доза 1” ООД

      Информационно обслужване, ул. 165

      Пътна полиция – регистратура

      Информационно обслужване, ул. 172

      Складова база ЦИНТИ

      СДВР-КАТ

   6. Обект: “Реконструкция на топлопровод в Промишлен район”

      Изпълнител: ЕТ”Румен Пеев”

      Период без топла вода: 16 септември – 20 октомври

      Спира се само сградата на ул.”Илия Бешков” № 2.

      7.Обект: “Реконструкция на топлопровод по ул.”Люлякова градина”

      Изпълнител: “Ти Ви Би” ООД

      Период без топла вода: 7 септември – 23 септември 2008г.

      Спират се 18 броя сгради на следните адреси:

      Ул.”Атанас Далчев” №№ 9,  92

      Ул.”Райко Алексиев” №№ 28, 32

      Ул.”Антон Чехов” бл.91

      Ул.”Тодор Стоянов” №№ 1, 2, 3, 4, 5

      Ул. “Люлякова градина” №№ 1, 3, 4, 5; бл.бл. 44, 61, 214

      Иракско посолство

      8.Обект: “Реконструкция на топлопровод по ул. “Тодор Стоянов” 

      Изпълнител: “Енергоремонт холдинг” АД

      Период без топла вода: 4 септември – 30 септември 2008г.

      Спират се 11 броя сгради на следните адреси:

      Ул.”Антон Чехов” № 53

      Ул.”Тодор Стоянов” №№ 14, 16, 20, 22, 24, 26 и бл.218

      ОДЗ 29, ОДЗ 133 и Детска ясла 36.

Топлофикационен район “Земляне”:

      1.Обект: “Реконструкция на топлопровод в жк “Овча купел” зад бл.608”

      Изпълнител: ЕТ”Румен Пеев”

      Период без топла вода: 8 септември – 28 септември 2008г.

      Спират се 8 броя абонатни станции в жк ”Овча купел-1”, бл.бл. 609, 610.

      2. Обект: “Нов топлопровод в жк “Хиподрума”

      Изпълнител: “Ти Ви Би” ООД

      Период без топла вода: 14 август – 5 септември 2008г.

      Спират се 41 броя абонатни станции в жк “Хиподрума”.

Топлофикационен район “Люлин”:

      1.Обект: “І-ва люлинска топломагистрала по бул.”Дж. Неру” и бул.”М. Ганди” в жк “Люлин”

      Изпълнител: “Ти Ви Би” ООД

      Период без топла вода: 12 септември – 23 септември 2008г.

      Спират се 3 броя абонатни станции в жк “Люлин” – бл.бл. 647, 649 и 750.

      2. Обект: “ІІІ-та люлинска топломагистрала в жк “Люлин”

      Изпълнител: “Минстрой холдинг”

      Период без топла вода: 5 септември – 13 септември 2008г.

      Спират се 133 броя абонатни станции в жк “Люлин” – 7 м.р.

      3. Обект: “Реконструкция на топлопровод по ул. “Ал. Богориди” в жк “Надежда-5”

      Изпълнител: ЕТ”Румен Пеев”

      Период без топла вода: 8 септември – 28 септември 2008г.

     Спират се 63 броя абонатни станции в жк “Надежда-5”.

         4. Обект: “ІІ-ра люлинска топломагистрала по ул.”Павел Георгиев” В жк “Надежда-3”

         Изпълнител: Топлофикационен район “Люлин”

         Период без топла вода: 23 септември – 30 септември 2008г.

         Спират се 60 броя абонатни станции в жк “Надежда-3”