Пресинформация - 15.06.2010г.

2010-06-15

Плащането на равни месечни  вноски – още една възможност за облекчение на семейния бюджет в кризата

            „Топлофикация София” ЕАД предлага на клиентите си заплащане  на равни месечни вноски на консумираната  топлинна енергия през цялата година. До края на м. юни дружеството ще изпрати на всички абонати заявление за плащане на равни месечни вноски през периода 1 август 2010 г. – 31 юли 2011г. Бланката може да бъде изтеглена и от интернет страницата на дружеството -  www.toplo.bg, раздел „Услуги”.

            Ако клиентът има  желание да ползва услугата, достатъчно е да попълни бланката и да пусне  заявлението в специалните кутии, които са поставени във всички каси на дружеството. Заявлението може да бъде подадено в центровете за обслужване на потребителите в топлорайоните, в деловодството на Централното управление или да бъде изпратено по пощата на адреса на дружеството – София 1680, ул. „Ястребец” №23 .

            Абонатите, които до сега са плащали сметките си на равни вноски, не трябва да подават  отново заявление.

            Важно е да се знае, че клиентите  сами избират начина на заплащане и  техният избор  не зависи от останалите потребители в  сградата, нито от това дали имат просрочени сметки.

            През  изминалия отоплителен  сезон близо 20 000 наши потребители се възползваха от облекченията, които предлага плащането на равни месечни вноски.

            Какви са предимствата за клиентите на „Топлофикация София” при този начин на заплащане?

            Договарянето на равни месечни вноски е своеобразен  кредит от „Топлофикация” в полза на клиента. Равната месечна вноска е по-ниска от реалното потребление през зимните месеци и се компенсира след приключване на отоплителния сезон. Хората, които се отопляват с твърдо гориво или нафта трябва предварително да платят и да си закупят необходимите количества за зимата.

            Друго предимство е  равномерното натоварване на семейния бюджет. Отпада опасността от финансови  трусове през зимните месеци и  лихва за просрочване на сметките. При равномерно разпределената на 12 месеца финансова тежест, хората могат спокойно да си планират останалите разходи на домакинството.

            Размерът на равната  месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство  топлинна енергия през предходния едногодишен  период се разделя на 12 месеца. Месечното  количество енергия се умножава по определената за новия сезон  цена на топлинната енергия.

            Клиентите, които  са избрали заплащането на равни  вноски, всеки месец получават  съобщение за фактурираното количество енергия, което е разпределено за тяхното жилище, но заплащат  сумата, която е договорена като равна месечна вноска. Размерът на тази сума също е отразен в месечното съобщение.

            В предимствата и  удобството на равните месечни вноски отдавна са се убедили потребителите  на различните видове битови услуги в  цяла Европа, още повече, че в условията на икономическата криза този начин на плащане е възможност за точно разпределение на семейния бюджет и икономии.

            Пресслужба „Топлофикация  София”ЕАД