Изравнителните сметки на 98% от клиентите на „Tоплофикация София”АД са предоставени на потребителите в столицата и могат да бъдат заплащани от 18 август 2008г .

2008-08-14

 След получаването на изравнителната сметка от съответната фирма за дялово разпределение има регламентиран едномесечен срок за рекламация. Напомняме на нашите клиенти, че след изтичането на този срок, фирмите за дялово разпределение предоставят сметките на “Топлофикация София”АД.


Информацията колко дължат за доплащане след изравнение или каква сума имат за възстановяване е изведена на специален ред в съобщенията от „Топлофикация София”АД и  се отбелязва като доплащане от изравнение  или  връщане от изравнение.
Сумите за доплащане, заедно със сметките за топла вода за м.юли могат да бъдат внесени във всяка каса на дружеството след 18.08.08г., за което приканваме потребителите.
Клиентите, които имат да получават суми  за връщане от изравнение и  нямат просрочени задължения могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. От сумата за връщане се приспада дължимото по сметката за съответния месец и остатъка може да се получи в брой или да се остави според желанието на потребителя.
Няма краен срок за получаване на сумите.
Ако клиентите пожелаят да получат парите си в брой, трябва да отидат в Отдела за обслужване на потребителите в съответния топлорайон и да представят документ за самоличност.
В случай, че  не са титуляри на партидата, трябва да носят нотариално заверено пълномощно.
В тази връзка за улеснение на потребителите, „Топлофикация София”АД обяви гратисен период до 1 октомври 2008г., в който клиентите на дружеството могат при необходимост безплатно да променят титуляра на партида на топлоснабдявания имот.
   
ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”АД ПРЕДОСТАВЯМЕ АДРЕСИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ ТОПЛОРАЙОНА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ СУМИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ОТ ИЗРАВНЕНИЕ. 

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “СОФИЯ”
Адрес: ул.”202” № 6 /на територията на ТЕЦ “София”/
Телефон за информация – 931 49 49; 
за промяна на титуляр на партида - 8131 334; 8131 335; 8131 270
Работно време – от 8 до 15.30 часа  / обедна почивка от 12.00 часа до 12.30 часа/

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “СОФИЯ ИЗТОК”
Адрес: бул.”Цариградско шосе” № 28 Б
Телефон за информация – 970 99 32;
за промяна на титуляр на партида - 970 99 31; 970 99 35
Работно време – от 8 до 16.15 часа непрекъснато

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “ЛЮЛИН”
Адрес: ул.”Владимир Зографов” № 90
Телефон за информация – 934 00 80;
за промяна на титуляр на партида - 892 14 32
Работно време – от 8.30 часа до 16.00 часа непрекъснато

ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН “ЗЕМЛЯНЕ”
Адрес: кв. Борово, ул.”Природа” № 2
за промяна на титуляр на партида - 958 68 08 в.497
Работно време – от 8.30 часа до 16.00 часа /обедна почивка от 12.15 часа до 12.45 часа/

Телефони за информация и рекламация на „Топлофикация София”АД –
859 41 63 и  958 24 73
Автоматична телефонна линия Инфосърф за информация и проверка на сметките  958 01 55 /на цената на един градски разговор/

Пресслужба “Топлофикация София”АД

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ – 14.08.08г.