Съобщение 27.05.2010г.

2010-05-27

 “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти от кв.”Крива река” и кв. ”Изток” в района на бул.”Самоков”, бул.”Кл. Охридски”, бул. „Драган Цанков”, ул. „Незабравка” и бул. „Цариградско шосе”, че поради авария на главни топлопроводи днес, 27 май 2010г. е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.

     “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите клиенти.
 

                        Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД