Съобщение 18.05.2010г.

2010-05-18

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в:

ж.к. „ Надежда”- бл. № № 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 270, 270А, 271, 272; детска ясла № 40; ж.к  „Толстой” от бл. № 53 до бл. № 56 включително, че поради авария на топлопровод е спряно подаването на топла вода. Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.

     “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите клиенти.
 

                        Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД