„Топлофикация София” АД удължава срока за приемане на заявленията за плащане на равни вноски

2008-08-07

    Предвид периода на летните отпуски и постоянния интерес от страна на клиентите на дружеството как да ползват услугата плащане на равни вноски, „Топлофикация София”АД удължава срока за приемане заявленията за плащане на равни вноски до 25 август 2008г.

    През м. юни всички клиенти на дружеството получиха  заедно с  месечните си сметки специални писма с обяснение какво представлява услугата плащане на равни вноски, както и  персонална бланка-заявление за преминаване към този вид плащане. Ако клиентът има желание да ползва услугата плащане на равни вноски, достатъчно е да попълни бланката и да пусне заявлението в специалните кутии, които са поставени във всички каси на «Топлофикация София»АД. Заявлението може да бъде подадено в центровете за обслужване на потребителите в топлорайоните, в деловодството на Централното управление или да бъде изпратено по пощата на адреса на дружеството – София 1680, ул.»Ястребец»№23 . Клиентите, които до сега са плащали сметките си на равни вноски, не трябва да подават отново заявление.