Съобщение 17.05.2010

2010-05-17

 “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кв. „Крива река” между бул.”Тотлебен”, бул.”П.Славейков”, ул.”Г. Софийски” и бул.”Ив.Гешов”, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването. Незабавно е създадена  необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването – 20.00 часа на 17 май 2010г.

      “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите абонати.
 

                         Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД