Съобщение 11.05.2010г.

2010-05-11

 “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите абонати, живущи в ж.к.”Младост” - 4, че, днес 11 май 2010г., поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването. Незабавно е създадена  необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.

      “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите абонати.
 

                         Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД