Съобщение 22-04-2010г.

2010-04-22

  “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в централната градска част на столицата между бул. „Витоша”, ул. „Алабин”, ул. „Ал. Батенберг”, ул. „Сердика” и ул. „Триадица”, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването.

      Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.

      “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите клиенти.
 

                         Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД