Съобщение 15.04.2010г.

2010-04-15

 “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кварталите:

       Младост – 4 от блок 462 до блок 486 включително и

       Дружба – 1  между ул. „Кр. Пастухов”, бул. „Искърско шосе”, бул. „Брюксел” и ул. „Тирана”, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.

      “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите клиенти.
 

                        Пресслужба “Топлофикация  София”ЕАД