Съобщение 30.03.2010г.

2010-03-30

      “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в:

     1. кв.”Крива река” между бул. „Цар Борис III”, бул. „Пенчо Славейков”, ул. „Георги Софийски” и бул. „Ив. Гешов”

     2. ж.к. Толстой и ж.к. Надежда  -2 между  ул. „Екзарх Стефан”, ул. „Чудомир”, ул. „Й.Хаджиконстантинов”, ул. „Дравски бой”,                     ул. „Република” и ул. „Жабокрек”, че поради авария на  топлопровод от 12.30 часа днес е спряно топлоподаването. Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването - 24.00 часа  на 30.03.2010г.

      “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите клиенти.
 

                        Пресслужба  “Топлофикация  София”ЕАД