Пресинформация 26.03.2010

2010-03-26

СПИРАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО ПО  ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ

„Топлофикация София”ЕАД информира своите клиенти, че въпреки затоплянето на времето, все още не са настъпили необходимите условия за общо спиране на отоплението в столицата.
Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди общото спиране може да започне, ако са изпълнени следните условия - дългосрочна прогноза за трайно затопляне и три последователни дни със средноденонощна температура над плюс 12 градуса Целзий. Метеорологичната прогноза, която е предоставена на дружеството от НИМХ – БАН, предвижда понижение на температурите в последните дни на м. март, а до края на следващата седмица средноденонощните температури няма да надхвърлят изискваните плюс 12 градуса Целзий. Тази прогноза не дава основание да се започне окончателното спиране на отоплението в столицата.

  “Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти, че съгласно Общите условия, те имат възможност да поискат спиране на отоплението в отделна сграда. За това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост, взето с изричното писмено съгласие на две трети от всички собственици в сградата. На основание на това решение упълномощено лице подава заявка  в обслужващия ги топлорайон. Заявките ще се изпълняват в рамките на същия работен ден, ако са подадени до обяд и на следващия ден, ако са подадени след обед. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.

Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД