„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”АД ПРЕДЛАГА УСЛУГА ПЛАЩАНЕ НА РАВНИ ВНОСКИ

2008-07-23

„Топлофикация София” АД предлага на клиентите си заплащане на консумираната топлинна енергия през цялата година на равни месечни вноски  - от м. август тази година до м. юли 2009 година. Изборът на този начин на заплащане се заявява писмено от потребителите пред “Топлофикация София” АД до 1 август.

През м. юни всички клиенти на дружеството получиха  заедно с  месечните си сметки специални писма с обяснение какво представлява услугата плащане на равни вноски, както и  персонална бланка-заявление за преминаване към този вид плащане. Ако клиентът има желание да ползва услугата плащане на равни вноски, достатъчно е да попълни бланката и да пусне заявлението в специалните кутии, които са поставени във всички каси на «Топлофикация София»АД. Заявлението може да бъде подадено в центровете за обслужване на потребителите в топлорайоните, в деловодството на Централното управление или да бъде изпратено по пощата на адреса на дружеството – София 1680, ул.»Ястребец»№23 .

Клиентите, които до сега са плащали сметките си на равни вноски, не трябва да подават отново заявление, защото те автоматично продължават да плащат по тази система и през следващия отоплителен сезон.
Потребителите на различните видове битови услуги в Европа плащат  сметките си на равни месечни вноски. Какви са предимствата за клиентите на Топлофикация при този начин на заплащане? Преди всичко -  през зимата те няма да получават големи месечни сметки, които затрудняват семейния бюджет и при неплащане в срок трупат наказателни лихви. Потребителите имат възможност по-лесно да планират бюджета си, защото знаят предварително точната сума за отопление и топла вода, която трябва да отделят ежемесечно през следващите 11 месеца от годината. Така ще им бъде по – удобно да следят колко пари са платили през годината на „Топлофикация София”АД.
Важно е да се знае, че клиентите сами избират начина на заплащане и техният избор не зависи от останалите потребители в сградата, нито от това дали имат просрочени сметки.
Плащането на равни вноски представлява договорено разсрочено заплащане на сумите за топлинна енергия за едногодишен период. Базата за определяне на размера на дължимата месечна вноска е консумацията на топлинна енергия в отделния имот през  предходната година.
Абонатите, които са избрали заплащането на равни вноски, всеки месец ще получават съобщение за фактурираното реално количество енергия, което е разпределено за имота. Те ще заплащат  сумата, която е договорена като равна месечна вноска. Размерът на тази сума също е отразен в съобщението като допълнителна информация. През м. август на следващата година ще се сравнят сумите за 12-те равни месечни вноски и сумите за фактурираното количество топлинна енергия. Разликата ще бъде сума за доплащане или за възстановяване. Тя ще се добави към “равната вноска” за м. юли със съответния знак .
През сезон 2007-2008г. близо 20 хиляди клиенти на дружеството предпочетоха удобството на услугата плащане на равни вноски.

Пресслужба „Топлофикация София”АД