Съобщение 17.02.2010г.

2010-02-17

От  днес клиентите на „Топлофикация  София”ЕАД могат да заплащат в  касите на дружеството или по безкасов път  сметките за консумираната топлинна енергия през м. януари 2010 г.

       Напомняме, че за улеснение на своите клиенти „Топлофикация София” ЕАД е предоставила възможност за проверка на сметките и дължимите суми за топлинна енергия на сайта на дружеството – www.toplo.bg и на тел. 958 01 55.

     За  м. януари 2010г. столичани  са консумирали 0.57% по-малко  топлинна енергия  в сравнение с  м. януари 2009г. От 1 януари 2010г. е в сила новата цена на топлинната енергия, одобрена от ДКЕВР в размер на 75.972лв. за мегаватчас с включен ДДС.

     С оглед максимална прозрачност при  формирането на месечните сметки, дружеството изготвя и изпраща  на упълномощеното лице в сградата общото разпределение на отчетената за съответния месец топлинна енергия, разпределена по апартаменти. Тази информация е предназначена за всички потребители в сградата и е публична.
      Пресслужба  “Топлофикация София” ЕАД