Пресинформация 25.01.2010

2010-01-25

„Топлофикация – София”ЕАД осигурява нормално топлоподаване към столицата

„Топлофикация – София” ЕАД осигурява нормално топлоподаване към столичния град при ниските температури, които бяха измерени през последните няколко дни. През почивните дни нямаше сигнали от клиенти за недостатъчно отопление на сгради и жилища.
В началото на студения период, на 22 януари 2010г./петък/ в 07.00 часа при външна температура минус 3 градуса Целзий от топлоизточниците на дружеството към столицата са подавани 1114 мегавата топлинна мощност. В 07.00 часа на 25 януари 2010 г./понеделник/ при външна температура минус 15 градуса Целзий са подавани 1343 мегавата, което представлява повишение на консумацията на топлинна енергия с близо 20%  С оглед повишената консумация във всички топлоизточници са включени допълнителни мощности.
В дружеството има осигурено 24-часово дежурство на аварийни екипи, които незабавно могат да реагират в случай на пробив в системата или на авария. Телефоните за връзка с аварийните екипи са 951 52 58 или 951 51 96.
За да се избегнат аварийни ситуации в отделните сгради или жилища предоставяме на клиентите няколко важни и полезни съвети.
Външните врати на сградите трябва да се затварят плътно и да се изолират счупените прозорци на стълбищата, за да се избегне замръзването на радиаторите там.
Обезвъздушителните тръби на вътрешната отоплителна инсталация, които са разположени в подпокривните пространства на сградите също трябва да се топлоизолират, ако има опасност от замръзването им. По същия начин трябва да се проверят и изолират  тръбите в мазетата, ако са изложени на прякото въздействие на студения въздух.
В жилищата и помещенията, където не се ползва отопление препоръчваме вентила да не се затваря докрай. По-добре да остане на знак звездичка *. Така в помещението ще се поддържа минимална температура и няма опасност радиаторите да замръзнат и да стане авария. Разходът на топлинна енергия е незначителен в сравнение с отстраняването на последствията от пробив на радиатора.
Ако сутрин всички обитатели излизат от жилището, не е добре напълно да се затворят вентилите на радиаторите. Вечерта ще е нужна много повече енергия, за да се стоплят изстиналите през деня помещения.Най-добре е вентилите да се оставят на 1 -2степен.
Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД