Пресинформация – 18.01.2010г.

2010-01-18

От  днес, 18 януари 2010г., клиентите на „Топлофикация София”ЕАД могат да проверят колко дължат за парно и топла вода без да се налага да правят справки по телефона или в касите на дружеството. Всички сметки на битовите потребители са на разположение в Интернет. Предстои да бъдат въведени и данните за стопанските потребители и юридическите лица-клиенти на дружеството.

     За  улеснение на клиентите в сайта на „Топлофикация София”ЕАД – www.toplo.bg., в рубриката Проверка на сметка, след въвеждане на абонатния номер и предоставения уникален код, потребителят може да провери каква сума дължи за топлинна енергия, какви плащания са извършени и какво остава да бъде заплатено. Посочени са номерът на фактурата, месецът и годината, за които клиентът има задължение , както и лихвите за просроченото  плащане. Ежедневно се актуализира сумата на начислената лихва.

     На  отделен ред е предоставена информация за дължимите суми за дялово разпределение. Дружеството изпраща за тях ежегодно отделни съобщения.

     В случаите, когато клиентите нямат възможност да платят изцяло задълженията си, но желаят да внесат определена сума, те могат да ползват предоставения „Калкулатор на потребителя”. Той показва реда на погасяване на задълженията при частично плащане. Така, след като впишат в посоченото поле размера на сумата, която искат да внесат, потребителите ще получат нагледна представа колко и кои  сметки ще бъдат погасени изцяло или частично.

     Важно за клиентите е  да знаят, че предоставената база данни не включва суми по предявените по съдебен ред задължения. Тази информация може да се получи в обслужващите топлорайони или в Управлението на дружеството. 

     Пресслужба  „Топлофикация София”ЕАД