Съобщение 30.11.2016 г.

2016-11-30
Становище на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с жалбата от Националния омбудсман до Административния съд - София град По повод жалбата на Националния омбудсман до Административния съд в София град във връзка с отказа на „Топлофикация София” ЕАД да предостави информация за събирането на вземанията от клиенти на дружеството по съдебен ред, компанията подготвя становище до съдебната инстанция и ще го предостави в определения за това срок. Дружеството начислява законосъобразно юрисконсултски възнаграждения при воденето на дела за събиране на просрочените задължения от клиентите по съдебен ред и в тази връзка не нарушава нито техните права, нито действащите законови разпоредби. Това беше неоспоримо потвърдено в Решение № 10 от 29 септември 2016г. на Конституционния съд, който се произнесе по дело, образувано през месец февруари тази година по искане на Омбудсмана на Република България. Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД