Заплащане на сметки за м.май 2008 г. и за разпределение на топлинна енергия

2008-06-23

Прессъобщение - 23.06.2008 г. 

      "Топлофикация София" АД уведомява своите клиенти, че могат да заплащат в касите на дружеството или по безкасов път, сметките за топлинна енергия за м. май 2008 г. и сметките за разпределение на топлинната енергия за периода 1 май 2007 г. - 30 април 2008 г.

      За първи път заплащането на сумите за разпределение на топлинната енергия се извършва по този начин. Това е в съответствие с промените в Закона за енергетиката и Наредба №16-334 за топлоснабдяването, според които разпределението на топлинната енергия между отделните имоти в сгради-етажна собственост се извършва възмездно от „Топлофикация София"АД чрез възлагане на избраната от потребителите фирма за дялово разпределение. Заплащането за разпределение на топлинната енергия се извършва срещу издадена фактура от „Топлофикация София"АД. Срокът за безлихвено заплащане на сумите по двете фактури е 4 юли 2008 г.

      Клиентите на „Топлофикация София"АД могат да поискат информация, разяснения или проверка на начислените суми, като позвънят на тел. 859 41 63 и 958 24 73  всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

      Касите на дружеството са отворени от 7 до 19 часа всеки работен ден.

      "Топлофикация София"АД напомня на своите клиенти, че не инкасира суми по домовете на абонатите, нито извън компютърните каси.

      Пресслужба "Топлофикация София" АД

                              23.06.2008 г.