Съобщение 25.11.2016 г.

2016-11-25
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод е прекъснато топлоподаването към ж.к. „Младост”- 3 и 4. Създадена е необходимата организация за отстраняване на аварията и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването. “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.