Съобщение 17.11.2016 г.

2016-11-17

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради аварии на топлопроводи е прекъснато топлоподаването към следните сгради в ж.к. „Изток”:

Създадена е необходимата организация за отстраняване на аварията и ще се работи непрекъснато до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.