Съобщение 09.11.2016 г.

2016-11-09

“ Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че анариралият модул в ОЦ «Земляне» е отстранен и още през нощта е възстановено нормалното топлоподаване към засегнатите квартали на столицата.

Продължава работата по отстраняване на аварията в централна градска част, като все още без отопление са 46 сгради. Възможни са и временни колебания в топлоподаването към клиентите в района на : бул. „Мария Луиза”, ул.”Козлодуй”, бул. „Сливница”, пл. „Сточна гара”, бул. „Данаил Николаев”, ул. „Милко Бичев”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, както и в района на: бул. „Драган Цанков”, ул. „Цанко Церковски”, ул. „Милин камък”, ул. „Кръстьо Сарафов”, ул. „Т.Търновски”, бул. „Свети Наум”, бул.”Фр.Нансен”, бул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Княз Борис І”, ул. „Алабин”, ул. „Гурко”, ул. „Г.С.Раковски”, ул. „Козлодуй” и бул. „Конст. Стоилов”.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.