Съобщение 19.10.2016 г.

2016-10-19

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването в ж.к. „Дружба-2“  3-та, 4-та и 5-та част.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.