Съобщение 17.10.2016 г.

2016-10-17

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради технически проблем има временни затруднения при избирането на единния информационен телефон 0 700 11 111. Касата и информационното гише в ТЕЦ „София”, бул. „История славянобългарска” № 6  днес временно спират  обслужването на клиенти.

„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на клиентите за създаденото неудобство.