Съобщение 17.10.2016 г.

2016-10-17

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради технологически превключвания по топлопреносната мрежа, свързани с общото включване на отоплението в столичния град, днес са възможни временни колебания в топлоподаването. 

“Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на  своите клиенти.