Съобщение 17.10.2016 г.

2016-10-17

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на  топлопровод е спряно топлоподаването в района на ж.к..”Изток” между бул. „Цариградско шосе“, ул. „Незабравка“, бул. „Драган Цанков“ и бул. „Д-р Г.М. Димитров“ и в ж.к. „Изгрев“ между бул. „Самоков“, ул. „Незабравка“, бул. „Драган Цанков“.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.