Съобщение 05.01.2010г.

2010-01-05

“Топлофикация София“ ЕАД уведомява своите клиенти  от ж.к. ”Изток” / сградите между бул.”Самоков”, ул.”Незабравка” и ул.”Тинтява”/, че  поради авария на главен топлопровод ще бъде спряно топлоподаването днес -  05 януари 2010г. /вторник/ до 21.00 часа.

        “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти. 

Пресслужба  “Топлофикация София”ЕАД