Съобщение 11.10.2016 г.

2016-10-11

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради аварии на  топлопроводи е спряно топлоподаването в района на:

  • ул.”Солунска”,ул.„КнязБсрисІ”,ул.„И.Денкоглу”,бул.„Ал.Стамболийски”. бул.“Витоша“ и  пл. „Света Неделя”;
  • ул.“20април“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Добружански  край“, бул. „Тотлебен” и бул. „Македония”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

 “Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.