Съобщение 30.09.2016 г.

2016-09-30

 По повод Решение №10 от 29.09.2016г.  на Конституционния съд, с което се отхвърля искането на Омбудсмана на Република България да бъде установена като противоконституционна практиката „Топлофикация София” ЕАД да претендира юрисконсултски възнаграждения при завеждането на съдебни дела срещу некоректни клиенти-длъжници,  дружеството за пореден път неоспоримо доказва на своите потребители, че работи прозрачно, коректно и  в пълно съответствие със законовите разпоредби.

Близо 1 година  срещу столичната Топлофикация се водеше тенденциозна кампания,  целяща да дискредитира дружеството, да нагнети обществено напрежение, като наложи в публичното пространство мнението, че юрисконсултските възнаграждения, присъждани от съда в рамките на процедурата срещу неизрядни абонати, са грубо закононарушение, натоварват неоснователно потребителите и са източник на неправомерно обогатяване. Важно е да се отбележи, че „Топлофикация София” ЕАД прибягва до съдебна процедура в краен случай, когато всички законови средства за постигане на споразумение с клиента - длъжник са изчерпани без резултат. Дружеството постоянно се стреми да поддържа диалог със своите абонати, да ги информира своевременно за техните просрочени задължения и да им предлага възможности за справяне с проблема без излишни усложнения и допълнителни разходи.  В този смисъл днешното Решение на Конституционния съд доказа за пореден път, че  „Топлофикация София” ЕАД стриктно спазва законовите разпоредби в Р България и  обвиненията, че компанията погазва конституционните права на гражданите са напълно безпочвени.