Съобщение 04.10.2016 г.

2016-10-04

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е прекъснато топлоподаването в ж.к. „Люлин”- 2   

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.