Съобщение 28.09..2016 г.

2016-09-28

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че  поради авария  на топлопровод е спряно подаването на топла вода в ж.к „Бъкстон”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.