Съобщение 28.09.2016 г.

2016-09-28

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че  поради авария  на топлопровод е спряно подаването на топла вода към 15 сгради в района на ул. „ Хан Крум”, бул.”Васил Левски” и бул. „Патриарх Евтимий”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.