Съобщение 26.09.2016 г.

2016-09-26

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че  поради авария  на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването в централната градска част между ул.”Отец Паисий”, ул.”Цар Симеон”, бул.“инж. Иван Иванов“,  ул.”Партений Нишавски”. Възможно е  влошаване на топлоснабдяването в  ж.к.”Хиподрума”, кв. „Иван Вазов”,  кв. “Буката”, кв. „Крива река”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.