Съобщение 07.09.2016 г.

2016-09-07
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод е прекъснато подаването на топла вода към 16 сгради в района на ул. „Герлово”, ул.”Ас. Златаров”, ул.”Шипка” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” , както и към следните 25 абонатни станции ул.„Тракия”№№15,17,21,23-25,33,37,41,20,30,40,44,48;ул.„Димитър Греков” №1;ул. „Борис Дрангов” №1;ул. „Знаме”№ 2; ул. „Победа” № 3;ул. „Силистра” №№ 6,8;ул. „Чанкурлия”№№ 5,9; ул.”Милко Бичев” №№ 1,3-5-7,9,13;бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №108] Незабавно е създадена необходимата организация за отстраняване на авариите и ще се работи до възстановяване на топлоподаването. “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.