Съобщение 15.08.2016 г.

2016-08-15

  95%  от  изравнителните сметки за парно и топла вода на столичани са предадени в „Топлофикация София” ЕАД

95% от изравнителните сметки за парно и топла вода на столичани за периода 1.05.2015г. – 30.04.2016г. вече са в информационните масиви на „Топлофикация София” ЕАД. От утре, 16 август, те ще бъдат достъпни на Интернет страницата на дружеството, в касите и в информационните системи за безкасово разплащане. Клиентите на  компанията, които имат суми за получаване, могат да изберат един от предлаганите варианти за връщане – по банков път,  да получат парите си на каса на „Топлофикация София”.или да оставят сумата за покриване на следваща сметка.

С оглед облекчаване на битовите и  бизнес клиенти и през тази година „Топлофикация София” дава възможност сумите за връщане от изравнение да се получават  по банков път. За целта на сайта на компанията – www.toplo.bg, в раздел Услуги - Обслужване на клиенти е публикувано Заявление за възстановяване на сумата от изравнителната сметка по банков път. Ако клиентите предпочитат да получат парите си без да  посещават касите на компанията, те могат да изтеглят копие на заявлението, да го попълнят и да го изпратят на  и-мейл адрес:inf_r@toplo.bg.

Сумите за връщане от изравнение  могат да се получават  в брой във всички каси на компанията. Абонатите, които предпочетат да получат парите си от касите в кв. "Бакърена фабрика", ул."Вл. Зографов" № 90 в Административната сграда на ТР „Люлин” или на бул. "История славянобългарска" /бивша ул. «202»/ № 6  в административната сграда на ТЕЦ "София" трябва да имат предвид, че там работното време е  от 8.30 до 16.00 часа, Касата на бул. "Цариградско шосе" № 28Б – в сградата на ТР «София Изток» работи от 07.00 до 18.00 часа,| а касата на ул.”Ястребец” 23 в сградата на Централното управление на „Топлофикация София”ЕАД  обслужва  гражданите от 8.30  до 18.00 часа. Касите на дружеството, които се намират на бул.”Княз Ал. Дондуков” №56, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”№ 11,  ж.к.”Младост”-3, бл. 310, вх.4 и ж.к „Люлин” в трафопоста до бл. 101 работят с клиенти до 18.30ч. /Виж Приложение 1/ Осигурени са достатъчно служителите на компанията, за да бъде бързо обслужването на клиентите. Също така, ако предпочетат, клиентите могат да оставят сумата за връщане от изравнение за покриване на следващи сметки.

 Напомняме, че дружеството възстановява суми само на онези клиенти, които нямат просрочени неплатени сметки. Сумите се възстановяват срещу документ за самоличност само на титуляра на партидата или на лице, представило пълномощно за конкретния случай.

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране или открита разплащателна сметка,

 Клиентите, които по някаква причина все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до имотите си, следва да се свържат с тях и да си резервират допълнителна дата за отчет и проверка на уредите не по-късно от 1 октомври. След тази дата те няма да имат повече възможност да поискат преизчисление на сметките си. Дори в имота да не се ползва топлинна енергия или да е имало занулена консумация на отопление или топла вода за изминалия сезон, той трябва да бъде посетен за проверка. от представител на фирмата  за дялово разпределение В случай на неосигурен достъп на основание Наредбата за топлоснабдяването и Методиката за дялово разпределение ще бъдат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. При неотчетен или неизправен водомер за топла вода се начислява количество от 280 литра вода на човек на ден. Напомняме, че при преизчисление на една изравнителна сметка, сметките на останалите живущи в сградата ще претърпят корекции.  

 

Възстановяването на суми на клиентите се извършва на следните каси:

ж.к. „Борово”,
ул. „Ястребец” № 23Б

„Информа-ционно обслужващ център”

8:30ч. – 18:00 ч.

бул. „Княз Александър Дондуков” № 56

Районна каса

7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

Районна каса

7:00 ч. –18:30 ч.

бул.”История славянобългарска” № 6

Инф.гише

    8:30 ч. – 16:00 ч.

бул.”Цариградско шосе” № 28Б

Инф.гише

7:00 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера

Районна каса

7:00 ч. – 18:30 ч.

ул.”Владимир Зографов” № 90

Инф.гише

 8:30 ч. – 16:00 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101

Районна каса

    7:00 ч. – 18:30 ч .