Съобщение 10.12.2009г.

2009-12-10

„Топлофикация София” ЕАД уведомява клиентите си от кв. „Гевгели” и част от ”Западен парк”- блокове 12, 27, от бл.38 до бл. 46, 57А, 58, 60, 61, 63, от бл.65 до бл. 68, бл.70 и 135СОУ, че поради авария ще бъде спряно топлоподаването днес, 10.12.2009г.  до 24.00часа.

     „Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба  „Топлофикация София” ЕАД