Съобещение 10.06.2016 г.

2016-06-10

Топлофикация София ЕАД започва ремонти в 10 райони на столицата от 15 юни

За времето на ремонтите няма да се начисляват сметки за топла вода

                      „Топлофикация София” ЕАД стартира от 15 юни ремонти на топлопреносната мрежа в 10 райони на столицата, с които  ще бъдат  завършени окончателно обектите, планирани за рехабилитация  през  2015 г. Непредвидени усложнения по време на строително-монтажните работи на някои от обектите. доведе до забавяне и удължаване на сроковете за изпълнение, което пък наложи прехвърлянето на част от последните етапи на подмяната на тръбите в отделни квартали за лятото на 2016 г. По-голямата част от прехвърлените обекти се намират в кв. Лозенец.

                     «Сложната организация на движението в квартала, непредвидените аварии, необходимостта от извършването на допълнителни процедури по трасетата наложиха промяна в предварителните графици за извършването на ремонтните работи. Продължаването на ремонтите във време, когато гражданите се завръщаха от отпуски и започваше новата учебна година щеше да създаде много допълнителни затруднения за всички. Затова беше взето решение рехабилитацията на планираните и започнати обектите да продължи и да приключи през лятото на 2016 г.» коментираха от компанията.. Припомняме, че амбициозната програма на «Топлофикация София»  до 2017г. да подмени близо 100 км. топлопроводи  има основна цел да гарантира качествено и надеждно топлоподаване за клиентите и да намали броя на авариите в различни райони на столицата.

                     Освен в кв. «Лозенец» обекти, прехвърлени за довършване през 2016 г. има още в кварталите «Младост», «Сердика», «Лагера», «Разсадника», «Красна поляна», «Надежда», «Хиподрума», «Овча купел»-2 и «Красно село».

                     Графикът за ремонтните работи, които ще стартират на 15 юни 2016 г. е публикуван на Интернет страницата на «Топлофикация София» ЕАД- www.toplo.bg в рубрика „Ремонти 2016” , както и във Фейсбук. Допълнителна информация столичани могат да получат от кол центъра на телефон 0 700 11 111, където от следващата седмица ще има автоматични съобщения за сроковете на спиране на топлата вода в различните квартали. Всички клиенти, на които в следващите дни предстои спиране на топлата вода, са уведомени своевременно, съобразно нормативните изисквания , 15 дни по-рано чрез залепване на съобщения във входовете на сградите.

                     За времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения. Дружеството напомня на своите клиенти да не източват вода от топлия кран във времето на ремонта, за да не  натрупват излишни показания на топлия водомер. За да си гарантират спокойствие, хората могат да си затворят крана за топла вода в апартаментите и така да са сигурни, че няма да отчитат потребление.

                     „Топлофикация София” ще упражнява непрестанен контрол върху дейността на фирмите-изпълнители, както и върху качеството на извършваните работи. Безкомпромисно ще бъде следено за обезопасяването на обектите, за спазването правилата за безопасност при работа. И през тази година столичани могат да сигнализират както отговорните лица от  фирмите–изпълнители, посочени на информационните табели на всеки обект, така и «Топлофикация София» в качеството й на възложител на специално отворения за целта  и-мейл  адрес remonti2016@toplo.bg , като всеки сигнал ще бъде проверен и ще получи своевременно отговор. 

                     Топлопроводите в София са изградени основно през 70-80 години на миналия век. Тръбите имат живот около 25 години, а при добра поддръжка той може да се удължи до около 30 години. Според техническите изисквания ежегодно трябва да бъдат подменяни около 30 км от топлопроводите. Именно остарелите тръби са причината за честите аварии в системата. В периода 2011-2015 г. бяха направени значителни инвестиции  в топлопреносната мрежа и това доведе до намаление на транспортните разходи и топлинните загуби по преноса средно до около 17% при обща дължина на топлопреносната мрежа над 990 км, с което е достигнато най-ниското ниво сред всички топлофикационни компании в страната и е сериозно приближаване към показателите за ЕС. В тази връзка експертите на дружеството работят усилено и предстои да бъдат окончателно уточнени и утвърдени графиците за ремонтите, планирани в рамките на Инвестиционната и ремонтна програма за 2016 г. Те ще бъдат допълнително обявени на столичани и също ще бъдат публикувани на Интернет страницата и във Фейсбук профила на компанията.

                     «Осъзнаваме сериозното неудобство, което създаваме на столичани и поднасяме извинения на всички граждани, които ще изпитат затруднения поради нашите ремонти. Но в същото време отново ще припомним, че рехабилитацията на топлопреносната мрежа в града е от изключителна важност и процесът не може да бъде отлаган, защото той е в интерес на клиентите.”, поясниха от „Топлофикация София”.