Съобщение 25.11.2009г.

2009-11-25

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите абонати, че затрудненията в телефонните комуникации със службите, намиращи се в Централното управление на дружеството на ул. „Ястребец” № 23б, кв.”Борово” са поради кабелна повреда, която по информация на „Виваком” АД, ще бъде отстранена на 25 ноември 2009 г.

                                   Пресслужба  на „Топлофикация  София”ЕАД