Съобщение 19.04.2016г.

2016-04-19

5000 споразумения за разсрочване на задължения за парно са сключили клиентите на „Топлофикация София” ЕАД  от началото на 2016 г.

Предстои откриването на нов информационен офис на  компанията

        От началото на 2016г., след като «Топлофикация София» ЕАД активизира комуникацията си с клиентите, промени визията на месечните фактури и започна да предупреждава за просрочени задължения или предстоящо съдебно производство, потребителите също проявиха активност и започнаха да издължават просрочените си задължения. Близо 78% от абонатите на дружеството нямат просрочени задължения и са  коректни в рамките на закона. Клиентите на „Топлофикация София”, които имат натрупани неплатени сметки могат да сключват споразумения за тяхното разсрочване. Това е облекчение за хората, които имат временни материални затруднения, но искат да са лоялни и да заплащат коректно предоставената им услуга. Пристъпването към съдебно дело е крайната мярка, предприемана от компанията само в онези случаи, когато всички други възможности за комуникация и разрешаване на спора не са дали резултат. С решение на Столичен общински съвет от месец юли 2013 г. дружеството има право да сключва споразумения с абонатите за разсрочване на дължими суми и при стартирало съдебно производство, като те  могат да се възползват от тази възможност на всеки етап от съдебната процедура.

        От началото на годината до сега са .сключени  5 000 споразумения за разсрочване на около 8,6 млн. лв. неплатени текущи сметки, както и съдебно присъдени суми. Броят на сключените споразумения се е увеличил близо три пъти в сравнение със същия период на  2015г. От началото на 2016 г. до сега  компанията  е завела 1828 дела, като по близо половината от тях вече има постигнато извънсъдебно споразумение с клиента и съдебната процедура е прекратена.

        В случай, че абонатът, който иска да сключи споразумение е възпрепятстван  да посети център за обслужване на клиенти, „Топлофикация София” предлага нова услуга – посещение у дома на мобилен екип за сключване на споразумение. Достатъчно е гражданинът да позвъни в Кол центъра на компанията - тел. 0 700 11 111, където ще получи точна информация за задълженията си, съвет как да постъпи в създадената ситуация, да договори детайлите по споразумението и  да заяви посещение на екип по събираемостта. След това се уговаря ден и час на посещението и на място клиентът подписва споразумението. Напомняме, че пари по домовете не се инкасират. Абонатът може да плати първата вноска по споразумението до 5 дни след подписването му в касите на компанията. Новата услуга харесва на клиентите и все повече хора се възползват от тази възможност, като от началото на 2016 г. мобилните екипи са сключили  88 споразумения.

         „Топлофикация София” ЕАД продължава да полага усилия за подобряване обслужването на клиентите си и през месец май ще открие в центъра на града нов офис, където гражданите ще могат да получат цялостна информация по интересуващите ги въпроси и да платят сметките си.