Съобщение 15.02.2016 г.

2016-02-15

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че поради технически проблеми има временни затруднения  в работата на кол центъра и касите на компанията. 

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.