Съобщение 20.01.2016 г.

2016-01-20

„Топлофикация София” ЕАД информира своите бизнес клиенти, които не получават електронни фактури, че, считано от 20 януари 2016 г., хартиените фактури вече ще се издават при поискване в Центъра за обслужване в ТР „София” /на територията на ТЕЦ „София”/,  

ул. „История славянобългарска” № 6 /бивша ул. „202”/.

 „Промяната се налага, за да подобрим условията за обслужване на нашите бизнес клиенти. В Централно управление, където до сега при поискване издавахме хартиени фактури, гишетата са по-натоварени и представителите на фирмите бяха принудени да изчакват. Ние ценим времето на бизнес клиентите и затова потърсихме по-добър вариант за предоставяне на услугата.”, обясниха от Дирекция „Обслужване на клиенти и управление на вземанията” в „Топлофикация София” ЕАД.