Съобщение 16.12.2015 г.

2015-12-16

Ноемврийските сметки за парно в София вече са достъпни в Интернет и на касите

92% от клиентите на „Топлофикация София” са лоялни

 Сметките за парно и топла вода за месец ноември от вчера, 15 ноември, вече са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на „Топлофикация София”. 

 Припомняме, че изчисленията на месечните сметки за парно се извършват на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2014-30.04.2015 г. 

 Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като използват схемата от /Приложение1: – Принцип на определяне на месечната сметка според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и влязла в сила от 1 юни 2014г./ и извършат няколко математически действия. Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за по-голямата част от сградите в София те са 184/. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена – 84.96 лв. за МВтч. с включен ДДС. 

 Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец Коефициентите са различни за различните сгради и са записани в месечните съобщения на отделен ред.

 По данни на НИМХ към БАН през м. ноември 2015 г. средната температурата за дните с отопление е +8,7 градуса и клиентите на „Топлофикация София” са потребили 296 378 МВтч топлинна енергия. За новия отоплителен сезон ноември е първият цял месец с отопление, за разлика от октомври, когато общото пускане на парното в столицата започна на 20.10. 2015

 Напомняме на нашите клиенти, че ако техния имот няма да бъде обитаван поне 3 месеца, те могат да заявят нулева консумация за отопление във фирмата - топлинен счетоводител. За целта са нужни подписите на домоуправителя и още двама съседи, както и снемане на показанията на измервателните уреди. Индивидуалните сметки на клиентите вече не зависят пряко от потреблението на съседите и обявени нулеви дялове.

 Близо 92% от клиентите на компанията се считат за коректни, тъй като или нямат нито една просрочена сметка, или имат до 2-3 неплатени сметки за топла вода през летните месеци. Напомняме, че и през този сезон „Топлофикация София”ЕАД продължава бонусната програма за клиентите, които нямат нито едно просрочено задължение. Те автоматично получават 3% отстъпка от сметката си, ако тя бъде заплатена до 30 число на месеца, следващ консумацията. Клиентите могат да се възползват и от програмата „Разсрочена лоялност”, ако решат да преминат към плащане на равни месечни вноски. 

 От март 2015г. компанията предлага на всички свои клиенти да се откажат от хартиената фактура и да преминат към електронна фактура. Всички бизнес клиенти вече получават е-фактури, а към началото на новия отоплителен сезон над 15 000 битови потребители са се отказали от хартиените фактури.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД

Приложение 1: 

ПРИНЦИП НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА ЗА ПАРНО според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката, в сила от 1 юни 2014г.