Съобщение 12.11.2015 г.

2015-11-12

115 късметлии спечелиха билети за концерти и книги на най-популярните български автори в специалните игри на компанията

От октомври всички бизнес клиенти трябва да регистрират е-mail за получаване на електронен документ

 Над 18000 битови и бизнес клиенти на Топлофикация София вече са предпочели да получават е-фактура вместо хартиена сметка. Електронната фактура е официален финансов документ, който се приема от всички институции. Потребителите получават сметките си веднага, където и да се намират в дадения момент. Съществено предимство е и липсата на достъп на други лица до документа, който не може да бъде защитен при получаване на хартиен носител по пощата. Архивирането също е лесно и сигурно. Не на последно място въвеждането на тази практика допринася за опазването на природата и спестява ресурси като дървесина, вода, енергия и др. 

 Преминаването към е-фактура става в три лесни стъпки – клиентите изтеглят заявление от www.toplo.bg, попълват го и го изпращат на e-faktura@toplo.bg. Заявления се приемат и в деловодството на дружеството – кв. Борово, ул. „Ястребец” No23 или в касите на компанията, като клиентите трябва да имат предвид, че заявленията за физически и юридически лица са различни. На сайта на „Топлофикация София” потребителите ще получат допълнителна информация за процедурата, както и указания за попълването на заявленията. Процесът е обратим – ако някой реши да се върне към хартиена фактура, може да го направи във всеки един момент.

 От началото на новия отоплителен сезон корпоративните клиенти преминават изцяло към е-фактура, като за целта трябва да предоставят актуален е-mail адрес и да се регистрират. Хартиени фактури те ще могат да получават срещу заявка в централата на “Топлофикация София” на ул. „Ястребец” No23. Повече информация те могат да получат на www.toplo.bg или на 0700 11 111. 

 Електронният документ е изключително удобен именно за фирмите. Като основни предимства клиентите посочват бързината, сигурността и възможността за поддържане на документален архив в работата. Проучване на “Топлофикация София” показва, че над 90% от клиентите ни са губили хартиената си фактура и се е налагало преиздаването й. В над 70% от случаите във фирмите се налага да копират/ сканират хартиените фактури с цел препращане към счетоводство и/или запазване на архив.

 От юли всички битови клиенти, заявили е-фактура, участваха в специалните кампании на “Топлофикация София” ХАРТИЯТА Е ЗА КНИГИ, А НЕ ЗА СМЕТКИ и E-БИЛЕТИ за Е-ФАКТУРИ. В продължение на 5 месеца „Топлофикация София” раздаде 100 книги на съвременни български автори на своите клиенти, които са се отказали от хартиена и са преминали към електронна фактура. Част от книгите бяха с автографи от авторите. В периода бяха раздадени и 15 билета за водещи музикални събития, сред които концерти на Роби Уилямс, Ерос Рамацоти, Енрике Иглесиас и др.

 За да бъдат максимално улеснени клиентите, от април те могат да подадат заявление за е-фактура от “Топлофикация София” и други ютилити компании и в 300 собствени каси на Изипей в цялата страна. Там те получават бланка, на която автоматично ще фигурират клиентските номера и съответните им доставчици. Потребителят трябва да попълни само личните си данни и да отбележи от кои доставчици на услуги би искал да получава електронна фактура. В последствие заявлението се разпределя и обработва по вътрешен ред от всяка една от ютилити компаниите, съгласно индивидуалните процедури. Клиентите на ePay.bg също имат възможност онлайн да заявят електронни фактури от “Топлофикация София” през профила си.