Съобщение 09.11.2015 г.

2015-11-09

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в района на ул. „Дамян Груев”, ул. „Ивайло”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Парчевич”, ул. «Княз Борис I”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Скобелев” и в района на Руски паметник.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.        

  “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиен