Съобщение 03.11.2015 г.

2015-11-03

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на аварии на топлопроводи е прекъснато топлоподаването в районите между улиците:  

• бул. „В. Левски”, ул. „Ю. Венелин”, ул. „Л. Каравелов”, ул. „Ген. Паренсов”;

• бул. „Витоша”, ул. „Бяла черква”, ул.”Ст. Малинов”, ул. „Балша”, ул. „Я. Забунов”;

• ул. „Хр. Максимов”, ул. „Благородна”, ул. „Бетовен”,ул. „Симеонов век”;

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.      

  “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.