Съобщение 23.10.2015 г.

2015-10-23

„Топлофикация София” ЕАД приключи днес общото пускане на отоплението в столицата.

Все още не е пуснато парното в 910 сгради, които са пожелали с решение на общото събрание на етажната собственост включване на по-късен етап или все още има неприключили ремонти, засягащи вътрешната отоплителна инсталация. Припомняме на клиентите, че парното не е включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил. Информация за сроковете на пускане на отоплението в тези сгради абонатите могат да получат от домоуправителите.

Екипите на дружеството са отстранили авариите по топлопреносната мрежа в столицата, така че във всички квартали топлоподаването е нормализирано. Възможно е в отделни входове да има смущения в отоплението поради необезвъздушена инсталация и в тази връзка припомнихме на клиентите необходимостта да отворят на максимална степен вентилите си. 

Съветваме нашите клиенти да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за нерегламентирано ползване на топлинна енергия и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти. 

За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон и сигнали, свързани с топлоподаването, клиентите могат да се свържат с кол центъра на компанията 0 700 11 111.