Съобщение 20.10.2009г.

2009-10-20

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че днес беше подписано споразумение между дружеството и доставчика на природен газ „Булгаргаз”ЕАД, с което се гарантира безпроблемното започване на отоплителния сезон.

      Напомняме на нашите клиенти, че топлоснабдяването  през новия отоплителен сезон  ще зависи изцяло от редовното заплащане  на доставената и консумирана топлинна енергия.  

      Пресслужба  „Топлофикация София”ЕАД