Съобщение 30.09.2015 г.

2015-09-30

Уважаеми клиенти,

            С финансиране по оперативна програма „Регионално развитие”, Агенция „Пътна инфраструктура” изгражда трасето на Северна скоростна тангента на територията на Столична община.

В тази връзка и предвид напредването на строителството на обекта се налага изместване на газопровода, който захранва един от основните топлоизточници в столицата -ТЕЦ „София”.

            По тази причина в периода от 14.10. до 18.10.2015г. ще бъде спряно топлоподаването към клиентите в сградите, намиращи се в периметъра на следните улици и булеварди: :

бул. „История славянобългарска”, ул.”Заводска”, ул. „Индустриална”, ул. „Владайска река”, бул. „Данаил Николаев”, ул. „Проф. Милко Бичев”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Янко Сакъзов”,, ул. „Кракра”, ул. „Шипка”, ул. „Сан Стефано”, ул. „Проф. Фритьоф Нансен”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Христо Ботев”, ул. „20 април”, бул. „Македония”, бул. „Ген.Е.И. Тотлебен”, ул. „Йоаким Кърчовски”, ул. „Българска морава”, ул. „Партений Нишавски”, бул. „Ген. М.Д. Скобелев”, бул. „Александър Стамболийски”,, бул. „Константин Величков”, бул. „Сливница”, ул. „Крум Стоянов”, ул. „Никола Михайловски” и бул. Рожен”.

            В дните преди спирането компанията ще предприеме необходимите технически действия, за да ограничи максимално периметъра на засегнатия район, като използва всички възможности за прехвърляне на клиенти към останалите топлоизточници в София. Екипите на дружеството имат пълна готовност да възстановят нормалното топлоподаване веднага след приключването на строително-монтажните работи по изместването на газопровода.

            “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за неудобствата, свързани с изграждането на необходимите нови транспортни комуникации в столицата.